Vad har du i adventsstaken?

Bara en vecka kvar till första advent … och jag retar mig i år liksom alla andra år på förpackningarna med ”mossa” som finns i affärerna. För någon mossa är det inte! Det är FÖNSTERLAV!

Stryker mossa – och skriver dit fönsterlav!

Hittade denna lilla film på nätet … kolla gärna – upplysande och bra 🙂

Här under är också fönsterlav, Cladonia stellaris, vanligare ju längre norrut man kommer och viktig mat för renarna.

Kanske kan vi skylla namnförbistringen på Linné, som sade så här när han var på resa i fjällvärlden…

”Alltomkring sågos fjälldalarna vita av mossa, med litet strödd ljung, liksom marken synes, då snö kommer om hösten och örterna här och där koxa genom honom upp.”

Så om du tror du har mossa i adventsstaken så får du kanske lära om 🙂