Var rädd om Gammelskogen!

Kom att tänka på bombmurklorna …

… en av de fem fridlysta svamparterna vi har i vårt land. Helt beroende av gammal granskog med lång kontinuitet – gärna minst 100- årig granskog trivs den i och såna skogar finns snart inte kvar längre…

Annonser