Trees on Tuesdays # 11

De tolv apostlarna …

På baksidan av Olshammarsgården vid Vätterns västra sida, ett par mil söder om Askersund, där växer ”De Tolv Apostlarna”, tolv lindar som planterades 1820 … och som efter 1860 har fått växa fritt. De är alltså snart 200 år gamla. Om något träd någon dag skulle dö så ska ett nytt planteras, det ska nämligen alltid vara tolv träd planterade där.

Här vid Olshammars Herrgård föddes 1859 Verner von Heidenstam …

Det är bloggvännen Susan, som är skapare av denna utmaning – och alla som vill är välkomna att vara med!

Det här är hennes teman:

– Trees on Tuesdays
– Black and White on Wednesdays
– Flowers on Fridays