Jag är inte religiös …

… men jag gillar kyrkor!

 En liten avtagsväg leder förbi några hus och snart står man framför den gamla kyrkan, Kullerstad kyrka, strax utanför Skärblacka.

Platsen har varit bebyggd länge, vilket flera minnesmärken kan vittna om. Framför kyrkan, precis vid ingången, står en runsten uppställd innanför muren. Den ser ut att passa väl in bland de andra stenarna och endast formen på skriften visar att den är annorlunda.

Den berättar om att Håkan en gång reste den över sin son Gunnar. Den restes redan på 1000-talet,men efter det har den legat gömt i muren ända fram till 1969. Enligt lokalbefolkningen ska det finnas fler gamla stenar med inskriptioner i muren, men ingen vet riktigt säkert.

Kyrkans historia går tillbaka till 1200-talets början. Spekulationer kring en annan kyrka på den plats där kyrkan står idag, har funnits, men dessa talar dock om en enkel träbyggnad.

Faktauppgifterna hittade jag på Svenska kyrkans sida …