Gems Weekly Photo Challenge # 32

Veckans ord från Sanna är TUNNEL.

Enligt Wikipedias definition är en tunnel en underjordisk transportled – och i Vägverkets beskrivning av en vägtunnel förutsätts det att ”konstruktionen är en passage som omges av berg eller i andra fall har en längd av minst 100 meter. En tunnel måste dessutom ha en minsta diameter, annars är det ett rör eller borrhål.” Vilken denna minsta diameter är har jag inte hittat … skyller på värmen!

Då jag därmed inte har en enda äkta tunnel så får jag utnyttja friheten till min personliga tolkning 🙂

Fler tolkningar finns här: