Gems Weekly Photo Challenge # 19

Veckans ord från Sanna är KOMPLICERAD.

Tänkte i min enfald att det ska väl inte vara så komplicerat att komma på något. Så fel jag hade.

Det är så mycket som kan verka komplicerat – ett exempel är t.ex. dessa babyloniska tecken för siffror i kilskrift …

… tecken som enligt mig är ganska likt vanlig kråkspark i snö!

När jag var på väg genom skogen blev det plötsligt en ganska komplicerad uppgift att ta sig fram här … och jag beslutade mig för en helt annan, okomplicerad väg istället 🙂

En annan ganska komplicerad uppgift kan vara att ”nyckla” sig fram i en bestämningsnyckel … om det är insekter, blommor eller svamp – lika komplicerat vilket som…